Group 5 Created with Sketch.
Page 1 Created with Sketch.
Fill 1 Created with Sketch.
Fill 1 Created with Sketch.
Fill 1 Created with Sketch.
Arrangement

Kom om hør om revision af Københavns kommuneplan

07. oktober 2019 — 19:00-20:30

Københavns Kommune har fornyelig sendt en revision af kommuneplanen i høring.

 

Den offentlige høring løber fra den 27. august til 22. oktober 2019, hvor du har mulighed for at give din mening til kende på www.blivhoert.kk.dk.

 

De centrale budskaber fra københavnerne kan opsummeres under fire temaer, som alle er gennemgående for kommuneplanen :

  • Plads til alle: Ambition om at byen skal have plads til alle, boliger for alle indkomster, mere grønne åndehuller, offentlige funktioner og plads i trafikken.
  • Pas på byens kvaliteter: Ambition om at byen skal udvikles med respekt for byens historie, særlige miljøer, arkitektur eller de grønne områder.
  • Mere cyklisme og kollektiv trafik Ambition om at øge tilgængeligheden med mere og bedre cykelforhold og kollektiv trafik
  • Mangfoldighed, diversitet og møder på tværs: Ambition om en mere mangfoldig by med diversitet tolerance

 

EN PLAN FOR DE NÆSTE MANGE ÅR FOR BYENS BORGERE …. SÅ KOM OG HØR Planchefen fortælle om planen OG GIV DIN MENING TIL KENDE.

 

S.U: af praktiske grunde er det nødvendigt med en tilmelding – senest fredag d. 4. oktober 2019. Tilmelding kan ske ved at skrive en mail til post@fabnet.dk – forslag til kommuneplanrevision kan downloades på https://kp19.kk.dk/

Sted
Dansk Byplanlaboratorium
Rådhusstræde 6, 1.
1466 København K
Danmark
Tidspunkt
19:00-20:30