Group 5 Created with Sketch.
Page 1 Created with Sketch.
Fill 1 Created with Sketch.
Fill 1 Created with Sketch.
Fill 1 Created with Sketch.

Om FAB

Alle med interesse for planlægning kan blive medlem af FAB - Foreningen af Byplanlæggere. Det vil altså sige, at du ikke behøver at arbejde som planlægger eller på anden vis beskæftige dig professionelt med planfaglige emner.

Netværk

FAB er en tværfaglig interesseorganisation og forening for alle med interesse for planlægning. Vi lægger vægt på at kunne tilbyde et stærkt fagligt netværk. Foreningen blev stiftet i 1963.

 

FAB har gennem medlemsmøder, studieture, kurser, konferencer og bestyrelsens øvrige arbejde til formål at:

  • Fremme samarbejde og netværk mellem planlæggere af forskellige uddannelser.
  • Arbejde for en saglig behandling af emner vedrørende kommunal og statslig planlægning samt anden fysisk planlægning med tilknytning hertil.
  • Skabe debat og oplysning om aktuelle planfaglige problemstillinger.
  • Søge kontakt og samarbejde med andre inden- og udenlandske organisationer, som arbejder for beslægtede formål.
  • Støtte tilrettelæggelse af en tidssvarende planlæggeruddannelse inden for de anførte planlægningsområder.

 

The Danish Association of Planners (FAB) is the only organization in Denmark organizing planners from different planning educations – architects, engineers, geographers, social scientists etc. The organization was established in 1963 and has today about 450 members.

Årskonference

Hvert år holder FAB en årskonference, hvor alle medlemmer og andre med interesse for planlægning, inviteres til en dag med oplæg, diskussioner og typisk en byvandring, samt god mad og samværd. Alle indlæg og aktiviteter tager udgangspunkt i et overordnet tema. Temaet fastlægges af bestyrelsen, der også arrangerer dagen. Eksempler på tidligere års temaer er Vand - kilde til udvikling, Bilen og byen, Bymidten midt i byen.

 

Studieture

Den årlige studietur er en af FABs fyrtårne og en højt prioriteret faglig aktivitet for FABs medlemmer. Formålet med de faglige studieture er både at give indblik i, hvad der rører sig indenfor planlægning i andre lande og dels at give inspiration til planlæggerens løsninger på daglige problemstillinger og udfordringer, samt at styrke netværke blandt foreningens medlemmer.

 

Studieture afholdes som regel over 3 hele dage ifbm en weekend i midten af september, da vi håber på rimeligt vejrlig og holder os fra sommerens højsæson. Turen har ofte samme tema som forårets årskonference. Således sættes der i 2018 fokus på tætheder og højt byggeri i vores byer. Turen vil gå til Amsterdam og Utrecht, hvor man i disse år oplever høj tæthed både i nye områder og i omdannelsen af eksisterende områder. Vi kommer vidt omkring og nogle af det seneste årtis destinationer tæller Marseille, Manchester/Liverpool, München, Milano, London, Barcelona, Helsinki mv.

 


FAB bestiller hotel og sørger for et fagligt program samt internt transport på lokaliteten. Deltagerne vælger selv transport til destinationen. Deltagerne kan således frit vælge rejsetidspunktet og om man ønsker at kommer før eller at forlænge turen.


 

Andre faglige arrangementer

Udover ovenstående faste arrangementer inviterer FAB enten alene eller i samarbejde med andre til mindre arrangementer i årets løb. Ministudieture, debatmøder om ny lovgivning, fyraftensmøder om temaer fra vores samarbejde med Det Kriminalpræventive råd, julemøder, lokalmøder rundt omkring i landet mv.