Group 5 Created with Sketch.
Page 1 Created with Sketch.
Fill 1 Created with Sketch.
Fill 1 Created with Sketch.
Fill 1 Created with Sketch.
Arrangement

Generalforsamling 2019

30. april 2019 — 20:00-20:00

Kære medlem af FAB

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 2019.

 

Dato: 30. april 2019 kl. 20

 

Sted: Dansk Byplanlaboratorium, Rådhusstræde 6.1 i København.

 

Aftenens program

Før generalforsamlingen afholder vi temaarrangement om FNs verdensmål se mere her 

 

  • kl. 18:30 oplæg/m. diskussion - Amalie Østergård om København og FN´s 17 verdensmål
  • Kl. 19:30 pause m. sandwich
  • Kl. 20:00 ordinær generalforsamling i FAB 

 


Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Valg af referent

3) Registrering af fuldmagter

4) Formandens beretning om foreningens virksomhed

5) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

6) Indkomne forslag

7) Fremtidig virksomhed

8) Forelæggelse af budget til godkendelse

9) Fastlæggelse af kontingent

10) Valg af formand

11) Valg af mindst 5 bestyrelsesmedlemmer

12) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

13) Evt.


Forslag til lovændringer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger inden generalforsamlingen (d. 2. april 2019). Bemærkninger og forslag indsendes til post@fabnet.dk mærket Generalforsamling i emnefeltet.

 

Bestyrelsen har ikk emodtaget nogle forslag til lovændringer.

 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

 

Tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejning kl 19.30

Tilmelding til post@fabnet.dk
 

 

OBS: Materiale til generalforsamlingen kan ses via linket i den sorte boks.

 

Med venlig hilsen
 

Bestyrelsen

 

Sted
Dansk Byplanlaboratorium
Rådhusstræde 6, 1.
1466 København K
Danmark
Tidspunkt
20:00