Group 5 Created with Sketch.
Page 1 Created with Sketch.
Fill 1 Created with Sketch.
Fill 1 Created with Sketch.
Fill 1 Created with Sketch.
Arrangement

Danmarks grønneste storby - Odense

04. december 2018 — 15:00-17:00

Fynske Planlæggere inviterer til fyraftensmøde om Odenses ambition om at blive Danmarks grønneste storby. Med grønt menes i denne sammenhæng alt det fysiske grønne som f.eks. grønne facader, vejtræer, parker, skove og naturområder. Men til en storby hører også byliv, og her i 2018 er det 30 år siden Odense Kommune fik lavet den første byrums- og bylivsundersøgelse af Gehl Architects. Det er noget Odense Kommune har fået gentaget hvert 10. år, og det har givet en unik mulighed for at følge og forstå de kulturelle forandringer i brugen af byens rum henover en 30-årig periode.
 

 

Siden 2008, hvor den sidste store registrering og analyse blev foretaget af bylivet, er der sket store forandringer i Odense bl.a. med den bytransformation, der er sat i gang med Omdannelsen fra Gade til By og letbanen. Projektudvikler og landskabsarkitekt Anne Ramborg vil fortælle om resultaterne fra bylivsundersøgelsen, hvor der bliver stillet ind på de foreløbige effekter af Odenses bytransformation men også, hvad der skal være de kommende års fokuspunkter for Odense Kommune i sin udvikling mod at blive en dansk storby med plads til byliv.
 

 

Ved siden af alle registreringerne af byliv er Odense Kommune i andet regi gået sammen med grønne aktører i byen for at lave en handlingsplan for, hvordan Odense kan komme i den grønne retning. Handlingsplanen forventes vedtaget i løbet af efteråret 2018, og den skal redegøre for Odenses grønne potentialer og sætte strategiske grønne mål bl.a. gennem 30 konkrete handlinger. Projektleder og landskabsarkitekt Bo Hune vil fortælle om ambitionerne om, at Odense skal blive den grønneste storby i Danmark, hvorfor det giver god mening at investere i det grønne, samt hvilke handlinger handlingsplanen indenholder.

 

 

Vi håber, det bliver en hyggelig eftermiddag med en god faglig dialog over en kop kaffe og julesmåkager.


Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Alle (også evt. ledsagere) skal tilmeldes via www.ida/event/327836 


Har du spørgsmål om arrangement, kan du kontakte Anne på ramborg@gmail.com / 6166 3629.

Sted
Odense Slot, Indgang C - mødelokale Rosen
Nørregade 36
5000 Odense C
Danmark
Tidspunkt
15:00-17:00