Årskonference

aarsmoede.jpg
Hvert år holder FAB en årskonference, hvor alle medlemmer og andre med interesse for planlægning, inviteres til en dag med oplæg, diskussioner og typisk en byvandring, samt god mad og samværd. Alle indlæg og aktiviteter tager udgangspunkt i et overordnet tema. Temaet fastlægges af bestyrelsen, der også arrangerer dagen. Eksempler på tidligere års temaer er den mangfoldige by og tætte og levende byer.

medium_FAB Årskonference 2018 FOTO til Julia.jpgÅrskonference 2018: Tætte byer og høje huse
De danske byer bliver tættere i disse år. Det gælder i de største byer, hvor erhvervsarealer, banearealer og havneområder bliver omdannede til nye tætte byområder, under tiden med højhuse. Men også i de mindre byer er der en tendens til at bygge tættere og højere, end man tidligere har gjort.

FAB vil med årskonferencen sætte fokus på en diskussion af fordele og ulemper ved de tættere byer. Dagen byder blandt andet på oplæg af ansvarshavende chefredaktør på Arkitekten; Martin Kelding og af partner hos Vandkunsten Jan Albrechtsen ligesom vi skal ud og se på udviklingsarealer i Nordhavn.

Se invitation og program her

Årskonferencen finder i år sted den 14. juni i København og afholdes i SALEN - Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 København Ø.

Deltagelse for medlemmer er gratis, 1150 for ikke-medlemmer og 200 for studerende. Tilmeldingsfrist 24. maj til post@fabnet.dk

Betal senest 24. maj til Danske Bank
reg.nr.: 0260 kontornr.: 3403044709

Eksempel blågrå farve FAB 20170313.pngÅrskonference 2017: Byen, bylivet og kulturen
Byen, bylivet og kulturen har altid hængt sammen, men hvordan integreres kulturen i planlægningen af byerne, og hvilken påvirkning har den på bylivet og borgernes brug af byen – i en tid hvor digitale medier, interessentinvolvering og partnerskabs-
modeller er nye omdrejningspunkter i byernes udvikling? … og kan/skal byplanlægning bidrage til, at kulturen profilerer en særlig byidentitet og bylivsstil?

FAB zoomer ind på kulturens betydning for planlægning og planlægningens betydning for kulturen.

Programmet kan ses her

Reservér torsdag den 18. maj og tilmeld dig på post@fabnet.dk.
Ud over gode oplæg byder programmet også på en gåtur i Aarhus 2017.

Årskonference 2015: Bymidten midt i byen
Så er det snart tid til vores årlige heldagskonference, og vi glæder os til i fællesskab at sætte fokus på temaet Bymidten midt i byen sammen med FAB'ere og andre byplanfagligt interesserede. Vores bymidter er under forandring. Nogle bliver tættere, mens andre mangler byliv. Der bliver mulighed for at opleve bymidteprojekter 1:1 når årskonferencen løber af stablen i Odense i år - midt i Danmark.

Se dagens program og information om tilmelding mv i invitationen

Årskonference 2014: Byidentitet og byplanlægning
Mange byer kæmper om at tiltrække attraktive borgere, et attraktivt erhvervsliv og en attraktiv turisme. En klar profilering af byen med nye kultur- og fritidstilbud, livstil og spektakulære events er et af midlerne – som tages i brug for at bidrage til et bedre omdømme og ry. Antallet af byer som søger ny identitet, omdømme og profil er eksploderet. Svendborg dedikerer sig til City Slow Movement, København vil gerne kendes som cykelbyen og Roskilde med Roskilde Festivalen som musikkens by. Nogle byer forsøger at markere sig med afsæt i deres nuværende identitet mens andre finder nye veje.

FAB vil med årskonferencen sætte fokus på profilering og identitet som led i byplanlægningen. Gennem generelle og konkrete eksempler i Danmark og udlandet er det FAB´s ambition at belyse emnet og forhåbentlig rejse en faglig debat om, hvor meget og hvor lidt profilering og identitet betyder for byplanlægning i dag og i fremtiden.

Se hele invitationen her

Årskonference 2013: Intelligent byfortætning
rskonference.jpgDu inviteres hermed til FABs årskonference blev i 2013 afholdt 24. maj i Aarhus under temaet byfortætning. Byfortætning er i fokus som aldrig før og lader umiddelbart til at være svaret på alle økologiske bønner, klimaproblemer og økonomiske udfordringer.

Men kan ugennemtænkt byfortætning skabe flere problemer, end det løser?

Årskonference 2012: Bilen og byen
Årets konference blev holdt d. 11. maj i Christianshavns Beboerhus i København.

Trafikken stiger og stiger og vi får flere og flere biler. Og biler fylder, både når de kører og når de holder stille. Specielt i de tætte dele af vores byer er det en udfordring og effektive løsninger som f.eks. parkeringshuse er dyre. Hvordan kan vi skabe gode byer med flere pladser og gader, der ikke er domineret af bilerne, men som samtidig bygger på en erkendelse af at bilen er kommet for at blive? Og hvordan kan vi indrette byens rum, så vi oftere vælger andre transportformer end bilen?

Disse spørgsmål blev sat til debat på årskonferencen gennem oplæg og en tur rundt til gode eksempler omkring Københavns havn.

Dagen sluttede med en festlig middag i Christianshavns Beboerhus.

Se invitation og hele programmet her.

Årskonference 2011: vand - kilde til udvikling
Årets konference blev afholdt den 19. maj på Odense Slot og invitationen og programmet kan ses her
Powerpoints fra konferencen kan hentes herunder.
Peter Duus, Orbicon her
Rolf Johnsen, Region Midtjylland her
Leo Christensen, Lolland Kommune her
Boris Søgård Hansen, Nyt OUH her

Der blev afholdt ordinær generalforsamling på Odense Slot efter årskonferencen. Se mere her Når referatet foreligger kommer det på hjemmesiden

Herunder kan du se sidste års årsmødeprogram og referat.

2010: Program og artikel om årsmødet 2010