Ordinær generalforsamling 2018

logo.jpg
Kære medlem af FAB

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling for 2018.

Dato: 20. marts 2018 kl. 20

Sted: Hos Dansk Byplanlaboratorium, Rådhusstræde 6 1. sal, 1466 København K

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Registrering af fuldmagter
4) Formandens beretning om foreningens virksomhed
5) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
6) Indkomne forslag
7) Fremtidig virksomhed
8) Forelæggelse af budget til godkendelse
9) Fastlæggelse af kontingent
10) Valg af formand
11) Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer
12) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
13) Evt.

Forslag til lovændringer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger inden generalforsamlingen (d. 20 feb.18). Bemærkninger og forslag indsendes til post@fabnet.dk mærket Generalforsamling i emnefeltet.

Bestyrelsen vil via nyhedsmail til medlemmerne og på foreningens hjemmeside senest 2 uger inden generalforsamlingen (d.6. marts 18) udsende de indkomne forslag sammen med bestyrelsens forslag, herunder forslag til kontingent samt det reviderede regnskab.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Indkaldelsen kan hentes som PDF her

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i 2018.

Bestyrelsens forslag til ændring af tegningsregler kan ses her

Revideret regnskab for 2017 og forslag til Budget 2018 kan ses her

OBS: Forud for generalforsamlingen inviterer vi til oplæg om vinderprojektet for Levantkajen - se mere her

Dato: 
Tir, 2018-03-20 20:00