Ordinær generalforsamling 2017

Generalforsamlingen afholdes den 6. april 2017 kl. 17 hos Dansk Byplanlaboratorium, Rådhusstræde 6, 1. sal, 1466 København K.

REFERAT fra generalforsamling 2017 her

Dagsorden

1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Registrering af fuldmagter
4) Formandens beretning om foreningens virksomhed
5) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
6) Indkomne forslag
7) Fremtidig virksomhed
8) Forelæggelse af budget til godkendelse
9) Fastlæggelse af kontingent
10) Valg af formand
11) Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer
12) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
13) Evt.

Add. 4. Beretningen lægges på foreningens hjemmeside.
Add. 5. Regnskabet lægges på foreningens hjemmeside.
Add. 6. Der er ikke indkommet forslag.
Add. 8. Forslag til budget lægges på foreningens hjemmeside.
Add. 9. Bestyrelsen foreslår, at kontingentsatserne fastholdes uændret.
Add. 11. Følgende er på valg:

Kurt Kj. Christensen - genopstiller
Julia Juhl Weisser - genopstiller
Dorte Brogaard - genopstiller
Gitte Frank Andersen - genopstiller
Maria Ljungbo Jensen - genopstiller
Peer Frank - genopstiller

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Formandens beretning 2016 ses her
Regnskab 2016 ses her
Forslag til Budget 2017 ses her

Dato: 
Tor, 2017-04-06 17:00