Studietur 2016: Manchester-Liverpool

manchester-england-harbour_0.jpgFAB vil på se nærmere på 2 tidligere industribyer – Manchester/Liverpool og deres udfordringer/muligheder med at transformere centralbeliggende og udtjente industri- og havneområder.

Både Manchester og Liverpool har i deres storhedstid som industribyer været afhængige af vandet som transportvej, for placering af store lagerbygninger og industri. Nu er industrien flyttet ud. De store industri- og lagerbygninger har stået tomme siden 80 – 90 érne. De seneste 15 – 20 år har disse arealer været i fokus ikke mindst som attraktive arealer til ny byudvikling med både boliger og erhverv. Men byudviklingen har også medført tætte byområder. Hvordan sikres grønne områder, og hvor meget betyder denne industri-kulturarv for byudviklingerne i de to byer? Og har byerne problemer med at tiltrække nye investeringer og en befolkning som kan bidrage til transformationen? Hvad er byens strategier og ambitioner, og hvor bevæger denne transformation hen? FAB vil kombinere møde (-r) med lokale planlæggere/ kontaktpersoner og få svar på spørgsmålene og besigtige konkrete omdannelsesområder.

FAB arbejder på at få kontakter til konkrete instanser som kan hjælpe os med planlægningen af turen og har pt. kontakt både til kommunen og universitetsverdenen.

Se invitation/teaser til studieturen her og sæt kryds i kalenderen - det bliver som altid spændende! 8. - 11. september 2016

Dato: 
Tor, 2016-09-08 00:00 - Søn, 2016-09-11 23:30