Tir, 2018-03-20 20:00

logo.jpg
Kære medlem af FAB

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling for 2018.

Dato: 20. marts 2018 kl. 20

Sted: Hos Dansk Byplanlaboratorium, Rådhusstræde 6 1. sal, 1466 København K

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Registrering af fuldmagter
4) Formandens beretning om foreningens virksomhed
5) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
6) Indkomne forslag
7) Fremtidig virksomhed
8) Forelæggelse af budget til godkendelse
9) Fastlæggelse af kontingent
10) Valg af formand
11) Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer
12) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
13) Evt.

Forslag til lovændringer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger inden generalforsamlingen (d. 20 feb.18). Bemærkninger og forslag indsendes til post@fabnet.dk mærket Generalforsamling i emnefeltet.

Bestyrelsen vil via nyhedsmail til medlemmerne og på foreningens hjemmeside senest 2 uger inden generalforsamlingen (d.6. marts 18) udsende de indkomne forslag sammen med bestyrelsens forslag, herunder forslag til kontingent samt det reviderede regnskab.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Indkaldelsen kan hentes som PDF her

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i 2018.

Bestyrelsens forslag til ændring af tegningsregler kan ses her

Forslag til budget 2018 kan ses her

Revideret regnskab for 2017 kan ses her

Vi beklager, at især regnskabet fremstår rodet, men grundet omfattende sygdom, har det ikke været muligt at få det fremstillet ordentligt til fristen 6.3.2018. Men det er revideret og i orden.

OBS: Forud for generalforsamlingen inviterer vi til oplæg om vinderprojektet for Levantkajen - se mere her

Tir, 2018-03-20 19:00 - 20:00

levantkaj_0.jpgI forbindelse med FAB´s generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2018 vil der forud kl. 19 – 20 være et fagligt oplæg om Levantkajkonkurrencen. Både generalforsamlingen og det faglige oplæg vil forgå hos Dansk Byplanlaboratorium Rådhusstræde 6 1. sal.

Vinderen af konkurrencen er for nylig blevet afsløret. Vinderen blev team Entasis. Team Entasis består, foruden Entasis, af landskabsarkitekterne GHB Landskab og Hall McNight samt Niras og Trafikplan. I alt deltog fem teams i konkurrencen om at tegne fremtidens Levantkaj.

Visionen for Levantkaj var ifølge konkurrenceprogrammet, at kvarteret skal samle alle Nordhavns kvaliteter i ét bykvarter. Levantkajs størrelse gør det muligt at skabe et intenst urbant byliv med arbejdspladser, butikker og restauranter omkring og i nærheden af den kommende metrostation og metrolinjen.

Vi har fået en aftale med By og Havn og team Entasis om at komme og gennemgå vinderforslaget og ikke mindst også at sammenligne Levantkajkonkurrencen med de øvrige tidligere byudviklingsområder langs havnen – i forhold til fysiks struktur, infrastruktur, friarealer etc.

Christian Cold, arkitekt MAA, indehaver af Entasis og vinderen af konkurrencen vil sammen med Tina Allerelli Vestergaard, projektleder fra By og Havn fortælle om konkurrencen og vinderforslaget.

Find invitationen som PDF her

Tor, 2017-12-07 19:00

I Foreningen af Byplanlæggere har vi til vores julemøde de senere år inviteret en foredragsholder, der har haft stor betydning for byplanlægningen.

I år har vi inviteret arkitekt og byplanlægger Jan Gehl til at komme og fortælle om sit arbejde med byplanlægning gennem årene.

Jan Gehl har sat sit præg på udformning af byrum både i Danmark og i udlandet. Han har gennem adskillige bøger og film samt i utallige projekter og foredrag peget på vigtigheden af udformningen af vores byrum, og han er en af de kendteste danske byplanlæggere uden for landets grænser.

Bagefter vil vi traditionen tro byde på et glas vin og ønske hinanden god jul.

Mødet afholdes torsdag 7. dec. kl 19 hos Dansk Byplanlaboratorium, Rådhusstræde 6. 1 sal i København.

Tilmelding til post@fabnet.dk senest d. 6. december.

Tir, 2017-10-03 17:00 - 19:00

medium_FaaborgFP_0.JPGNyt kulturhus i den gamle byskole, et nyt havnebad og gennemrenovering af biografen med lyskunst er projekter, der i de sidste år er realiseret i Faaborg, og flere er på vej!

Faaborg er en købstad i udvikling og nødvendig forvandling - med respekt for byens historie. Siden 2010 har byen haft en masterplan for byen; en vision for byens fysiske udvikling, der har været med til at understøtte byens projekter.

Lisbeth Sommerlund, projektleder i Faaborg-Midtfyn Kommune, vil guide os rundt i byen og fortælle om byens udvikling set med byplanlæggerens briller.

Vi vil se og høre om de realiserede, igangværende og kommende projekter i det centrale Faaborg, herunder hvordan udviklingen af slagterigrunden, der lukkede i 2016, skal understøtte Faaborgs udvikling, således at byen i fremtiden står stærkere i konkurrencen om erhvervsudvikling, turisme og bosætning.

Der vil blive serveret gå-kaffe og lidt sødt til gangen undervejs.

Husk påklædning efter vejret.

Tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 17.00 - 19.00 ca.

Mødested: Ved Helios, Banegårdpladsen 7, 5600 Faaborg. Der er gratis parkeringspladser lige overfor og busserne stopper 2 min herfra.

Tilmelding senest 29. september 2017.

Begrænset deltagerantal - princippet er først til mølle!

Maks. 20 personer.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. FAB og Fynske Planlæggere har indgået aftale med IDA om, at tilmelding til de fynske arrangementer kan ske via IDA’s arrangementsoversigt. Alle (også evt. ledsagere) skal tilmeldes via ida.dk/event/323829. På www.ida.dk skal du oprette dig som bruger første gang, du vil tilmelde dig et arrangement hos Fynske planlæggere. Herefter er du oprettet som bruger, og skal bare logge ind på siden med dit brugernavn og password næste gang, du vil tilmelde dig et arrangement.

Har du spørgsmål om arrangement, kan du kontakte Kirstine på ktomm@fmk.dk

Tor, 2017-09-14 08:00 - Søn, 2017-09-17 08:00

medium_Marseillefoto.JPGI år skal vi til den eksotiske franske havneby Marseille.

FAB vil sætte fokus på byens omdannelse og på, hvordan bykulturen er brugt som driver i byens udvikling og omdannelse.

Med dette tema udfoldes årets tema fra FABs årskonference, som i år har titlen – BYEN, BYLIVET OG BYKULTUREN.

FAB vil have fokus på de interessante områder – havneområdet og de centrale dele af byen. Turen vil indeholde elitære highlights, men også have øje på de mindre og mere upåagtede projekter - og som også har været bidraget til en bedre by for de lokale.

FAB har som sædvanligt henlagt turen til 2. uge af september fra
torsdag d. 14/9 - søndag d. 17/9.

For meget mere information og detaljer om tilmelding, pris osv. se programmet her

Ons, 2017-09-13 17:00

medium_FP løb 13 sept.jpgKan du lide at have løbeskoene på – og samtidig høre, hvordan Odense udvikler sig, så håber vi, at du har lyst til en lille løbetur sammen med os.

Fynske planlæggere inviterer på løbetur med små pitstop, der vil indholde fortælling og fremvisning af: Havnen - Falckgrunden og Karré 4 - Forlængelsen af Langesøstien - Fra Gade til By-projektet.

Ved de fire pitstop fortælles der ca. 10 min omkring udviklingsprojekterne. Løbeturen afsluttes med lidt at drikke og evt. en sandwich. Vi regner med, at du er i form til at kunne løbe ca. 7-10 km.

Fremvisningerne og løbet gennemføres af projektchef for Fra Gade til By-projektet Stig Langsager og funktionsleder i Odense Kommune, Drift og Anlæg Jacob Juhl Harberg.

Tirsdag den 13. september 2017 kl. 17.00 - 18.30 ca.

Mødested: Ved havnebadet, Londongade, 5000 Odense C.

Tilmelding senest 8. september 2017. Begrænset deltagerantal - princippet er først til mølle! Maks. 30 personer.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. FAB og Fynske Planlæggere har indgået aftale med IDA om, at tilmelding til de fynske arrangementer kan ske via IDA’s arrangementsoversigt. Alle (også evt. ledsagere) skal tilmeldes via ida.dk/event/323828. På www.ida.dk skal du oprette dig som bruger første gang, du vil tilmelde dig et arrangement hos Fynske planlæggere. Herefter er du oprettet som bruger, og skal bare logge ind på siden med dit brugernavn og password næste gang, du vil tilmelde dig et arrangement.

Har du spørgsmål om arrangement, kan du kontakte Jacob Juhl Harberg på jajh@odense.dk/tlf. 2325 0094.

Tor, 2017-05-18 09:30 - 17:00

Eksempel blågrå farve FAB 20170313.png Byen, bylivet og kulturen har altid hængt sammen, men hvordan integreres kulturen i planlægningen af byerne, og hvilken påvirkning har den på bylivet og borgernes brug af byen – i en tid hvor digitale medier, interessentinvolvering og partnerskabs-
modeller er nye omdrejningspunkter i byernes udvikling? … og kan/skal byplanlægning bidrage til, at kulturen profilerer en særlig byidentitet og bylivsstil?

FAB – Foreningen af Byplanlæggere zoomer ind på kulturens betydning for planlægning og planlægningens betydning for kulturen.

Programmet kan ses her – og reservér nu torsdag den 18. maj. Ud over gode oplæg byder programmet også på en gåtur i Aarhus 2017.

Tor, 2017-04-06 17:00

Generalforsamlingen afholdes den 6. april 2017 kl. 17 hos Dansk Byplanlaboratorium, Rådhusstræde 6, 1. sal, 1466 København K.

REFERAT fra generalforsamling 2017 her

Dagsorden

1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Registrering af fuldmagter
4) Formandens beretning om foreningens virksomhed
5) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
6) Indkomne forslag
7) Fremtidig virksomhed
8) Forelæggelse af budget til godkendelse
9) Fastlæggelse af kontingent
10) Valg af formand
11) Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer
12) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
13) Evt.

Add. 4. Beretningen lægges på foreningens hjemmeside.
Add. 5. Regnskabet lægges på foreningens hjemmeside.
Add. 6. Der er ikke indkommet forslag.
Add. 8. Forslag til budget lægges på foreningens hjemmeside.
Add. 9. Bestyrelsen foreslår, at kontingentsatserne fastholdes uændret.
Add. 11. Følgende er på valg:

Kurt Kj. Christensen - genopstiller
Julia Juhl Weisser - genopstiller
Dorte Brogaard - genopstiller
Gitte Frank Andersen - genopstiller
Maria Ljungbo Jensen - genopstiller
Peer Frank - genopstiller

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Formandens beretning 2016 ses her
Regnskab 2016 ses her
Forslag til Budget 2017 ses her

Ons, 2017-01-18 17:00 - 19:00

medium_ravnsborg.JPGEt nyt år er begyndt og hvilken bedre anledning er der til at besøge Jim Lyngvild, der vil give sit bud på Udvikling af Fyn set med Jim Lyngvilds øjne. Vil du med til en rundvisning på Ravnsborg og finde ud af hvad Odins Hov er? Så kom til Fyn den 18. januar.

Ravnsborg er Lyngvilds vikingeborg bygget i 2012. Et projekt, der er en hyldest til alt nordisk, til naturen og ikke mindst til træ. Den 400 kvadratmeter store ejendom, der er opført i 400 kubikmeter træ fra godset Brahetrolleborgs skove.

Helt nyt og meget gammelt
Alt inventaret på Ravnsborg er ny-anskaffet. Interiøret er en blanding af helt nye møbler, antikviteter og udstoppede dyr, for modediktatoren har en forkærlighed for udstoppede dyr. Det har mange erfaret, og en kvinde fra Faaborg har skænket ham en række udstoppede dyr. Så nu har han både vildsvin, rovfugle og fasaner på borgen.

Mødested: Ravnsborg, Hågerupvej 33, 5600 Faaborg kl. 17.00-19.00

Arrangementet laves sammen med Fynske Planlæggere og Samfundsteknisk Udvalg(IDA)

Tilmelding: https://universe.ida.dk/arrangement/udvikling-af-fyn-set-med-jim-lyngvil...

Ons, 2016-12-07 19:00

Indbydelse til julemøde d 7 dec i FAB_1.jpg

Deltag i årets

Tir, 2016-11-08 17:00

medium_2016Odeon.JPGProjektchef ved det kommende ODEON, Poul Møller Jørgensen, viser rundt. ODEON er det nye musik- og teaterhus i Odense, og det bliver et kulturelt kraftcenter med fire scener samt Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole under ét.

Poul Møller Jørgensen fortæller om anlægget af ODEON, der kommer til at rumme en stor sal, der har plads til ca. 1800 publikummer, en lille sal med plads til ca. 300 publikummer.

Derudover kommer der en kammermusiksal samt en rytmisk sal. Kulturhuset rummer også undervisningslokaler, restaurant, bar/lounge, kontorer, mødelokaler, kantine, et kollegie, et supermarked samt p-kælder. En særlig rundvisning lige inden dørene slås op for publikum i foråret 2017.

Arrangementet finder sted tirsdag den 8. november kl. 17.00 - 18.30 ca.
Mødested: Ved Odense Koncerthus’s indgang, Claus Bergs Gade 9, 5000 Odense C
Tilmelding senest fredag den 4. november. Begrænset deltagerantal - princippet er først til mølle! Maks. 30 personer

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. FAB og Fynske Planlæggere har indgået aftale med IDA om, at tilmelding til de fynske arrangementer kan ske via IDA’s arrangementsoversigt. Alle (også evt. ledsagere) skal tilmeldes via ida.dk/event/319579. På www.ida.dk skal du oprette dig som bruger første gang, du vil tilmelde dig et arrangement hos Fynske planlæggere. Herefter er du oprettet som bruger, og skal bare logge ind på siden med dit brugernavn og password næste gang, du vil tilmelde dig et arrangement.

Har du spørgsmål om arrangementet, kan du kontakte Karina Jensen på
kj@svendborgfjernvarme.dk.
Se mere på www.odeonodense.dk

Tir, 2016-10-25 16:00

medium_2016Klimabyen.JPGMiddelfart Kommune har en ambition om at skabe et klimalaboratorium i området ved Middelfart. Hjørnestenen i denne ambition er en række konkrete projekter i Middelfart by.

Projektet er samlet under navnet ”Klimabyen” og er et 45 ha stort byområde med blandet bebyggelse. Delprojekterne er bl.a. Klimahaven ved Skovgades plejecenter, Vandvejen i Søndergade og endelig Klimahavnen ved hele Middelfart havnefront.

Vi får en gennemgang af de mange projekter af en medarbejder fra Klimabyen, og efterfølgende går vi en tur i byen og ser på de klimaløsninger der allerede står færdige eller er under anlæg.

Arrangementet finder sted tirsdag den 25. oktober kl. 16.00 - 18.00 ca.
Mødested: I skolegården på Vestre Skole, Søndergade 41, 5550 Middelfart.
Tilmelding senest fredag den 21. oktober. Begrænset deltagerantal - princippet er først til mølle! Maks. 25 personer.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. FAB og Fynske Planlæggere har indgået aftale med IDA om, at tilmelding til de fynske arrangementer kan ske via IDA’s arrangementsoversigt. Alle (også evt. ledsagere) skal tilmeldes via ida.dk/event/319577. På www.ida.dk skal du oprette dig som bruger første gang, du vil tilmelde dig et arrangement hos Fynske planlæggere. Herefter er du oprettet som bruger, og skal bare logge ind på siden med dit brugernavn og password næste gang, du vil tilmelde dig et arrangement.

Har du spørgsmål om arrangementet, kan du kontakte Jørgen Knudsen på jorgen.knudsen@middelfart.dk
Se mere på www.klimabyen.dk

Tir, 2016-10-11 19:00 - 21:00

paragraf.jpegSå kom forslaget til ny planlov – som nu er i høring – 4 uger og ikke en jente mere!!! Kom og bidrag til FAB´s høringssvar: Tirsdag d. 11. oktober i Kigkurren 8 M 4. sal , København kl. 19-21

Fab lægger op til debat og faglig drøftelse:
- Er forslaget en modernisering af loven eller kun et vækstværktøj og kan man vækste på baggrund af loven?
- Hvad betyder det for borgerinddragelsen – og demokratiet?
- Nye dispensationsregler – og hvilke konsekvenser har dette?
- Hvad sker der på detailhandel området?
- Hvad betyder det for vores fælles værdier – naturen og kysterne?
- Og hvordan har argumentation for den nye planlov været?

Se invitation her og tilmeld jer til debatmødet senest mandag d. 10 okt. på post@fabnet.dk

Vi hører gerne jeres mening ..
Vi har startet debatten og følg den på Fab´s Facebook – ligesom du kan se lovmaterialet her

Man, 2016-10-10 19:00 - 21:00

medium_paragraf_0.JPGSå kom forslaget til ny planlov – det er nu i høring. Kom og bidrag til FAB´s høringssvar: Mandag d. 10. oktober kl. 19-21.
MØDET AFLYSES PGA. FOR FÅ TILMELDINGER!

FAB lægger op til debat og faglig drøftelse:
- Er forslaget en modernisering af loven eller kun et vækstværktøj og kan man vækste på baggrund af loven?
- Frit slag i bolledejen i landzonen?
- Hvad betyder det for borgerinddragelsen – og demokratiet?
- Nye dispensationsregler – og hvilke konsekvenser har dette?
- Hvad sker der på detailhandelsområdet?
- Hvad betyder det for vores fælles værdier – naturen og kysterne?
- Og hvordan har argumentation for den nye planlov været?

Mødet finder sted i Spilfabrikkens lokaler på Polymeren i Årslev: Stationsvej 69, 5792 Årslev - det er nemt - både med bil fra motorvejen og tog!

Tilmeld jer til debatmødet senest søndag d. 9 okt. til jjweisser@gmail.com

Vi hører gerne jeres mening ..

Vi har startet debatten og følg den på Fab´s Facebook – ligesom du kan se lovmaterialet her

Tor, 2016-09-08 00:00 - Søn, 2016-09-11 23:30

manchester-england-harbour_0.jpgFAB vil på se nærmere på 2 tidligere industribyer – Manchester/Liverpool og deres udfordringer/muligheder med at transformere centralbeliggende og udtjente industri- og havneområder.

Både Manchester og Liverpool har i deres storhedstid som industribyer været afhængige af vandet som transportvej, for placering af store lagerbygninger og industri. Nu er industrien flyttet ud. De store industri- og lagerbygninger har stået tomme siden 80 – 90 érne. De seneste 15 – 20 år har disse arealer været i fokus ikke mindst som attraktive arealer til ny byudvikling med både boliger og erhverv. Men byudviklingen har også medført tætte byområder. Hvordan sikres grønne områder, og hvor meget betyder denne industri-kulturarv for byudviklingerne i de to byer? Og har byerne problemer med at tiltrække nye investeringer og en befolkning som kan bidrage til transformationen? Hvad er byens strategier og ambitioner, og hvor bevæger denne transformation hen? FAB vil kombinere møde (-r) med lokale planlæggere/ kontaktpersoner og få svar på spørgsmålene og besigtige konkrete omdannelsesområder.

FAB arbejder på at få kontakter til konkrete instanser som kan hjælpe os med planlægningen af turen og har pt. kontakt både til kommunen og universitetsverdenen.

Se invitation/teaser til studieturen her og sæt kryds i kalenderen - det bliver som altid spændende! 8. - 11. september 2016

Tir, 2016-09-06 16:30

2016polymeren.JPGPolymeren er en gammel nedlagt fabrik beliggende centralt i Årslev-Sdr. Nærå. I 2015 overtog Faaborg-Midtfyn Kommune de tomme fabrikshaller, og de prøver at skabe et idélaboratorium med alverdens fysiske og kulturelle aktiviteter.

Vi starter eftermiddagen med at høre projektleder Trine Hedegård Jensen fortælle om tilblivelsen af Polymeren. Hvordan formår Faaborg-Midtfyn Kommune på under et år at tiltrække aktiviteter, arrangementer og virksomheder, der primært er skabt af kreative ildsjæle og iværksættere? Hun vil indvie os i processen, overraskelserne og udfordringerne - og ikke mindst fremtidsplanerne for området.

Bagefter vil hun vise os rundt i de 10.000 kvm store bygninger med mulighed for en snak med nogle af de mange ildsjæle, der får stedet til at blomstre. Det er en enestående chance for at komme bag kulisserne og få en snak omkring midlertidige aktiviteter.

Arrangementet finder sted tirsdag den 6. september kl. 16.30 - 18.30 ca.
Mødested: ved Røde Korsbutikken, Stationsvej 69, 5792 Årslev-Sdr. Nærå
Tilmelding senest fredag den 2. september. Begrænset deltagerantal - princippet er først til mølle! Maks. 30 personer

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. FAB og Fynske Planlæggere har indgået aftale med IDA om, at tilmelding til de fynske arrangementer kan ske via IDA’s arrangementsoversigt. Alle (også evt. ledsagere) skal tilmeldes via ida.dk/event/319578. På www.ida.dk skal du oprette dig som bruger første gang, du vil tilmelde dig et arrangement hos Fynske planlæggere. Herefter er du oprettet som bruger, og skal bare logge ind på siden med dit brugernavn og password næste gang, du vil tilmelde dig et arrangement.

Har du spørgsmål om arrangementet, kan du kontakte Kirstine Tommerup på
ktomm@fmk.dk
Se mere på https://www.facebook.com/Polymeren

Tir, 2016-06-07 17:00 - 19:00

F16 TBTG.JPGKom og hør status på projektet!
Odense Kommune og Realdania gennemfører sammen et historisk byomdannelsesprojekt i Odense. Den firesporede Thomas B. Thriges Gade har siden 1960’erne skåret Odenses midtby over i to dele, men nu bliver området forvandlet til et levende og attraktivt byområde.
I sommeren 2014 blev gaden lukket for gennemkørende trafik og byggeriet i projektområdet er i fuld i gang.

Vi starter med en rundvisning i den nordlige del af den kommende parkeringskælder under Thomas B. Thriges Gade, hvor projektchef Svend Heegaard viser rundt og fortæller om status på projektet.
Bagefter går vi hen til Odense Slot, hvor Svend vil fortsætte sin fortælling og vise sidste nyt fra den sydlige del af projektområdet bl.a. af arkitekturen på de tre byggefelter.

Se mere på www.fragadetilby.dk

Tidspunkt: Tirsdag den 7. juni 2016, kl. 17.00 - 19.00

Mødested: Foran Borgerservice, Skulkenborg 1, 5000 Odense C

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Alle skal tilmeldes via ida.dk/event/317476. Har du spørgsmål om arrangementet, kan du kontakte Anne Ramborg på anram@odense.dk

Tilmelding senest: 30. maj 2016. Begrænset deltagerantal - princippet er først til mølle! Maks. 30 personer.

Første gang du skal tilmelde dig et arrangement via IDA skal du oprette dig som bruger på www.ida.dk
Herefter er du oprettet som bruger, og skal bare logge ind på siden med dit brugernavn og password næste gang, du vil tilmelde dig et arrangement.

Fre, 2016-06-03 09:00

Snekyst.jpgÅrskonferencen er desværre aflyst grundet for få tilmeldinger. Kysten er i fokus for tiden og på mange fronter. Ændringer af Planloven og Naturbeskyttelsesloven vil have store konsekvenser for vores kyster i de kommende årtier. Klimaforandringerne er for alvor begyndt at vise tænder og sætter nye krav til planlægningen. Endelig giver de mange havneområder som omdannes til byområder et helt nyt løft og en helt ny profil til byerne langs kysten.

På FABs årskonference sætter vi kysten på dagsordenen og ser på de mange udfordringer og muligheder fra flere vinkler. Gennem dagen vil vi blive klogere på, hvor planlægningen i vores kystområder er på vej hen, og hvad vi skal tage højde for i fremtidens planlægning. Kom med og hent inspiration, viden og diskuter kysten og kystbyernes fremtid sammen med kolleger og fagfæller.

Programmet kan ses her og reserver nu d. 3 . juni, som ud over gode oplæg vil byde på en rundtur på Køge Kyst og havn.

Tor, 2016-06-02 19:00

logo.jpgDer indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i FAB.

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 2. juni Kl. 19:00 hos SBS, Kigkurren 8N, 4 sal i København.

Se indkaldelse med dagsorden her

Regnskab 2015 , Forslag til budget 2016, Forslag til kontingent 2016, formandens beretning samt bestyrelsens forslag til fremtidig virksomhed kan ses her Her findes nu også referat fra generalforsamlingen.

Tir, 2016-05-31 16:00 - 18:00

hvis DK skal overlevebillede_1.JPG

Kan man bruge fortiden til at lære noget om fremtiden, når det gælder planlægning? Kom med til præsentationen af Dennis Lunds 3-bindsværk DANSK BYPLANLÆGNING - Den italesatte planlægning 1992-2015, og deltag i den efterfølgende paneldebat om planlægningens fremtid.

Se program

Arrangementet foregår hos DAC, Strandgade 27B, København