Tor, 2018-09-13 12:00 - Søn, 2018-09-16 12:00

amsterdam.JPGI år går turen til Holland under temaet Tætte byer og høje huse.

Studieturen ligger 13. - 16. september og der er åben for tilmelding.

FAB har valgt at se på eksempler i Holland – Amsterdam og Utrecht, hvor der i disse år også sker omdannelser og udvikling af nye byområder med en øget fortætning.

Vi vil se på, hvor og hvordan tætheden er tacklet funktionelt og fysisk, i forhold til at skabe sammenhænge, samspillet mellem byrum, natur og arkitektur, hvor bæredygtigt dette er gjort og endelig hvordan de historiske værdier af den eksisterende by er videreført.

Ambitionen med turen er at give inspiration til de udfordringer, I som byplanlæggere har i dagligdagen. Og så håber FAB, at de deltagende vil holde den faglige fane højt, når vi skal fordøje indtryk og udveksle hvad vi ser og hører.

Endelig håber FAB, at deltagerne får skabt netværk på tværs, som kan bruges i dagligdagen ikke mindst i en tid hvor planpraksis er under pres og planfornuften overlades til et tilfældigt dereguleret marked.

Invitation med program og mere info kan ses her

Tilmeldingsfrist 1. aug. til post@fabnet.dk

Tor, 2018-06-14 09:30 - 16:30

medium_FAB Årskonference 2018 FOTO til Julia.jpgDe danske byer bliver tættere i disse år. Det gælder i de største byer, hvor erhvervsarealer, banearealer og havneområder bliver omdannede til nye tætte byområder, under tiden med højhuse. Men også i de mindre byer er der en tendens til at bygge tættere og højere, end man tidligere har gjort.

FAB vil med årskonferencen sætte fokus på en diskussion af fordele og ulemper ved de tættere byer. Dagen byder blandt andet på oplæg af ansvarshavende chefredaktør på Arkitekten; Martin Kelding og af partner hos Vandkunsten Jan Albrechtsen ligesom vi skal ud og se på udviklingsarealer i Nordhavn.

Se invitation og program her

Årskonferencen finder i år sted den 14. juni i København og afholdes i SALEN - Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 København Ø.

Deltagelse for medlemmer er gratis, 1150 for ikke-medlemmer og 200 for studerende. Tilmeldingsfrist 24. maj til post@fabnet.dk

Betal senest 24. maj til Danske Bank
reg.nr.: 0260 kontornr.: 3403044709

Tor, 2018-05-17 13:13

kokkedal_0.PNGI Kokkedal er mange af byens grønne områder og byrum ved at blive omdannet gennem en omfattende etablering af ny infrastruktur og regnvandstekniske løsninger, der kan tilbageholde regnvand og samtidig opgradere byrum og pladser. Projektchef Jørgen Dreyer fra Fredensborg Kommune vil tage os med ud i området og fortælle om projektet.

Vi mødes kl. 13.30 på Holmegårdsvej i Kokkedal ved fodgængerfeltet mellem Kokkedal Skole/ Højengen.

FAB giver en forfriskning efter rundturen som varer ca. 1½ - 2 timer.

Evt. ændringer meddeles på FABs hjemmeside/Facebook

Vi glæder os til at se dig.

Tilmelding til post@fabnet.dk senest 1. maj.

Invitationen til arrangementet kan hentes her og der kan læses mere om hele projektet på projektsiden

Man, 2018-04-30 16:00 - 19:00

medium_ollerup.JPGRenoveringen af Nordeuropas største søjlefrie hal fra 1933 på Ollerup Gymnastikhøjskole er i arkitekturhistorien et meget spektakulært idrætsprojekt, der kommer til gavn og glæde for hele Sydfyn.

Netop nu foregår en renovering og revitalisering af idrætshallen med bl.a. støtte fra Den A. P. Møllerske Støttefond til etablering af en sydfynsk multiarena med plads til 3.000 siddende gæster - et projekt til over 100 millioner kroner.

Fynske planlæggere inviterer til fyraftensarrangement og viser rundt på byggepladsen i slutfasen.

Mere info om arrangementet og tilmelding på

Fynske planlæggeres facebookside

Fre, 2018-04-20 16:30

logo.jpg

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling.

Dato: 20. april 2018 kl. 16.30

Sted: Dansk Byplanlaboratorium

Rådhusstræde 6.1
København K

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Registrering af fuldmagter
4) Vedtagelse af vedtægtsændring
På den ordinære generalforsamling blev der vedtaget en vedtægtsændring af tegningsreglerne for foreningen. Ifølge vedtægterne skal vedtægtsændringer godkendes på en ekstraordinær generalforsamling.

Forslaget fra den ordinære generalforsamling ses her.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Tir, 2018-03-20 20:00

logo.jpg
Kære medlem af FAB

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling for 2018.

Dato: 20. marts 2018 kl. 20

Sted: Hos Dansk Byplanlaboratorium, Rådhusstræde 6 1. sal, 1466 København K

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Registrering af fuldmagter
4) Formandens beretning om foreningens virksomhed
5) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
6) Indkomne forslag
7) Fremtidig virksomhed
8) Forelæggelse af budget til godkendelse
9) Fastlæggelse af kontingent
10) Valg af formand
11) Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer
12) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
13) Evt.

Forslag til lovændringer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger inden generalforsamlingen (d. 20 feb.18). Bemærkninger og forslag indsendes til post@fabnet.dk mærket Generalforsamling i emnefeltet.

Bestyrelsen vil via nyhedsmail til medlemmerne og på foreningens hjemmeside senest 2 uger inden generalforsamlingen (d.6. marts 18) udsende de indkomne forslag sammen med bestyrelsens forslag, herunder forslag til kontingent samt det reviderede regnskab.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Indkaldelsen kan hentes som PDF her

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i 2018.

Bestyrelsens forslag til ændring af tegningsregler kan ses her

Revideret regnskab for 2017 og forslag til Budget 2018 kan ses her

OBS: Forud for generalforsamlingen inviterer vi til oplæg om vinderprojektet for Levantkajen - se mere her

Tir, 2018-03-20 19:00 - 20:00

levantkaj_0.jpgI forbindelse med FAB´s generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2018 vil der forud kl. 19 – 20 være et fagligt oplæg om Levantkajkonkurrencen. Både generalforsamlingen og det faglige oplæg vil forgå hos Dansk Byplanlaboratorium Rådhusstræde 6 1. sal.

Vinderen af konkurrencen er for nylig blevet afsløret. Vinderen blev team Entasis. Team Entasis består, foruden Entasis, af landskabsarkitekterne GHB Landskab og Hall McNight samt Niras og Trafikplan. I alt deltog fem teams i konkurrencen om at tegne fremtidens Levantkaj.

Visionen for Levantkaj var ifølge konkurrenceprogrammet, at kvarteret skal samle alle Nordhavns kvaliteter i ét bykvarter. Levantkajs størrelse gør det muligt at skabe et intenst urbant byliv med arbejdspladser, butikker og restauranter omkring og i nærheden af den kommende metrostation og metrolinjen.

Vi har fået en aftale med By og Havn og team Entasis om at komme og gennemgå vinderforslaget og ikke mindst også at sammenligne Levantkajkonkurrencen med de øvrige tidligere byudviklingsområder langs havnen – i forhold til fysiks struktur, infrastruktur, friarealer etc.

Christian Cold, arkitekt MAA, indehaver af Entasis og vinderen af konkurrencen vil sammen med Tina Allerelli Vestergaard, projektleder fra By og Havn fortælle om konkurrencen og vinderforslaget.

Find invitationen som PDF her

Tor, 2017-12-07 19:00

I Foreningen af Byplanlæggere har vi til vores julemøde de senere år inviteret en foredragsholder, der har haft stor betydning for byplanlægningen.

I år har vi inviteret arkitekt og byplanlægger Jan Gehl til at komme og fortælle om sit arbejde med byplanlægning gennem årene.

Jan Gehl har sat sit præg på udformning af byrum både i Danmark og i udlandet. Han har gennem adskillige bøger og film samt i utallige projekter og foredrag peget på vigtigheden af udformningen af vores byrum, og han er en af de kendteste danske byplanlæggere uden for landets grænser.

Bagefter vil vi traditionen tro byde på et glas vin og ønske hinanden god jul.

Mødet afholdes torsdag 7. dec. kl 19 hos Dansk Byplanlaboratorium, Rådhusstræde 6. 1 sal i København.

Tilmelding til post@fabnet.dk senest d. 6. december.

Tir, 2017-10-03 17:00 - 19:00

medium_FaaborgFP_0.JPGNyt kulturhus i den gamle byskole, et nyt havnebad og gennemrenovering af biografen med lyskunst er projekter, der i de sidste år er realiseret i Faaborg, og flere er på vej!

Faaborg er en købstad i udvikling og nødvendig forvandling - med respekt for byens historie. Siden 2010 har byen haft en masterplan for byen; en vision for byens fysiske udvikling, der har været med til at understøtte byens projekter.

Lisbeth Sommerlund, projektleder i Faaborg-Midtfyn Kommune, vil guide os rundt i byen og fortælle om byens udvikling set med byplanlæggerens briller.

Vi vil se og høre om de realiserede, igangværende og kommende projekter i det centrale Faaborg, herunder hvordan udviklingen af slagterigrunden, der lukkede i 2016, skal understøtte Faaborgs udvikling, således at byen i fremtiden står stærkere i konkurrencen om erhvervsudvikling, turisme og bosætning.

Der vil blive serveret gå-kaffe og lidt sødt til gangen undervejs.

Husk påklædning efter vejret.

Tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 17.00 - 19.00 ca.

Mødested: Ved Helios, Banegårdpladsen 7, 5600 Faaborg. Der er gratis parkeringspladser lige overfor og busserne stopper 2 min herfra.

Tilmelding senest 29. september 2017.

Begrænset deltagerantal - princippet er først til mølle!

Maks. 20 personer.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. FAB og Fynske Planlæggere har indgået aftale med IDA om, at tilmelding til de fynske arrangementer kan ske via IDA’s arrangementsoversigt. Alle (også evt. ledsagere) skal tilmeldes via ida.dk/event/323829. På www.ida.dk skal du oprette dig som bruger første gang, du vil tilmelde dig et arrangement hos Fynske planlæggere. Herefter er du oprettet som bruger, og skal bare logge ind på siden med dit brugernavn og password næste gang, du vil tilmelde dig et arrangement.

Har du spørgsmål om arrangement, kan du kontakte Kirstine på ktomm@fmk.dk

Tor, 2017-09-14 08:00 - Søn, 2017-09-17 08:00

medium_Marseillefoto.JPGI år skal vi til den eksotiske franske havneby Marseille.

FAB vil sætte fokus på byens omdannelse og på, hvordan bykulturen er brugt som driver i byens udvikling og omdannelse.

Med dette tema udfoldes årets tema fra FABs årskonference, som i år har titlen – BYEN, BYLIVET OG BYKULTUREN.

FAB vil have fokus på de interessante områder – havneområdet og de centrale dele af byen. Turen vil indeholde elitære highlights, men også have øje på de mindre og mere upåagtede projekter - og som også har været bidraget til en bedre by for de lokale.

FAB har som sædvanligt henlagt turen til 2. uge af september fra
torsdag d. 14/9 - søndag d. 17/9.

For meget mere information og detaljer om tilmelding, pris osv. se programmet her

Ons, 2017-09-13 17:00

medium_FP løb 13 sept.jpgKan du lide at have løbeskoene på – og samtidig høre, hvordan Odense udvikler sig, så håber vi, at du har lyst til en lille løbetur sammen med os.

Fynske planlæggere inviterer på løbetur med små pitstop, der vil indholde fortælling og fremvisning af: Havnen - Falckgrunden og Karré 4 - Forlængelsen af Langesøstien - Fra Gade til By-projektet.

Ved de fire pitstop fortælles der ca. 10 min omkring udviklingsprojekterne. Løbeturen afsluttes med lidt at drikke og evt. en sandwich. Vi regner med, at du er i form til at kunne løbe ca. 7-10 km.

Fremvisningerne og løbet gennemføres af projektchef for Fra Gade til By-projektet Stig Langsager og funktionsleder i Odense Kommune, Drift og Anlæg Jacob Juhl Harberg.

Tirsdag den 13. september 2017 kl. 17.00 - 18.30 ca.

Mødested: Ved havnebadet, Londongade, 5000 Odense C.

Tilmelding senest 8. september 2017. Begrænset deltagerantal - princippet er først til mølle! Maks. 30 personer.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. FAB og Fynske Planlæggere har indgået aftale med IDA om, at tilmelding til de fynske arrangementer kan ske via IDA’s arrangementsoversigt. Alle (også evt. ledsagere) skal tilmeldes via ida.dk/event/323828. På www.ida.dk skal du oprette dig som bruger første gang, du vil tilmelde dig et arrangement hos Fynske planlæggere. Herefter er du oprettet som bruger, og skal bare logge ind på siden med dit brugernavn og password næste gang, du vil tilmelde dig et arrangement.

Har du spørgsmål om arrangement, kan du kontakte Jacob Juhl Harberg på jajh@odense.dk/tlf. 2325 0094.

Tor, 2017-05-18 09:30 - 17:00

Eksempel blågrå farve FAB 20170313.png Byen, bylivet og kulturen har altid hængt sammen, men hvordan integreres kulturen i planlægningen af byerne, og hvilken påvirkning har den på bylivet og borgernes brug af byen – i en tid hvor digitale medier, interessentinvolvering og partnerskabs-
modeller er nye omdrejningspunkter i byernes udvikling? … og kan/skal byplanlægning bidrage til, at kulturen profilerer en særlig byidentitet og bylivsstil?

FAB – Foreningen af Byplanlæggere zoomer ind på kulturens betydning for planlægning og planlægningens betydning for kulturen.

Programmet kan ses her – og reservér nu torsdag den 18. maj. Ud over gode oplæg byder programmet også på en gåtur i Aarhus 2017.

Tor, 2017-04-06 17:00

Generalforsamlingen afholdes den 6. april 2017 kl. 17 hos Dansk Byplanlaboratorium, Rådhusstræde 6, 1. sal, 1466 København K.

REFERAT fra generalforsamling 2017 her

Dagsorden

1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Registrering af fuldmagter
4) Formandens beretning om foreningens virksomhed
5) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
6) Indkomne forslag
7) Fremtidig virksomhed
8) Forelæggelse af budget til godkendelse
9) Fastlæggelse af kontingent
10) Valg af formand
11) Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer
12) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
13) Evt.

Add. 4. Beretningen lægges på foreningens hjemmeside.
Add. 5. Regnskabet lægges på foreningens hjemmeside.
Add. 6. Der er ikke indkommet forslag.
Add. 8. Forslag til budget lægges på foreningens hjemmeside.
Add. 9. Bestyrelsen foreslår, at kontingentsatserne fastholdes uændret.
Add. 11. Følgende er på valg:

Kurt Kj. Christensen - genopstiller
Julia Juhl Weisser - genopstiller
Dorte Brogaard - genopstiller
Gitte Frank Andersen - genopstiller
Maria Ljungbo Jensen - genopstiller
Peer Frank - genopstiller

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Formandens beretning 2016 ses her
Regnskab 2016 ses her
Forslag til Budget 2017 ses her

Ons, 2017-01-18 17:00 - 19:00

medium_ravnsborg.JPGEt nyt år er begyndt og hvilken bedre anledning er der til at besøge Jim Lyngvild, der vil give sit bud på Udvikling af Fyn set med Jim Lyngvilds øjne. Vil du med til en rundvisning på Ravnsborg og finde ud af hvad Odins Hov er? Så kom til Fyn den 18. januar.

Ravnsborg er Lyngvilds vikingeborg bygget i 2012. Et projekt, der er en hyldest til alt nordisk, til naturen og ikke mindst til træ. Den 400 kvadratmeter store ejendom, der er opført i 400 kubikmeter træ fra godset Brahetrolleborgs skove.

Helt nyt og meget gammelt
Alt inventaret på Ravnsborg er ny-anskaffet. Interiøret er en blanding af helt nye møbler, antikviteter og udstoppede dyr, for modediktatoren har en forkærlighed for udstoppede dyr. Det har mange erfaret, og en kvinde fra Faaborg har skænket ham en række udstoppede dyr. Så nu har han både vildsvin, rovfugle og fasaner på borgen.

Mødested: Ravnsborg, Hågerupvej 33, 5600 Faaborg kl. 17.00-19.00

Arrangementet laves sammen med Fynske Planlæggere og Samfundsteknisk Udvalg(IDA)

Tilmelding: https://universe.ida.dk/arrangement/udvikling-af-fyn-set-med-jim-lyngvil...

Ons, 2016-12-07 19:00

Indbydelse til julemøde d 7 dec i FAB_1.jpg

Deltag i årets

Tir, 2016-11-08 17:00

medium_2016Odeon.JPGProjektchef ved det kommende ODEON, Poul Møller Jørgensen, viser rundt. ODEON er det nye musik- og teaterhus i Odense, og det bliver et kulturelt kraftcenter med fire scener samt Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole under ét.

Poul Møller Jørgensen fortæller om anlægget af ODEON, der kommer til at rumme en stor sal, der har plads til ca. 1800 publikummer, en lille sal med plads til ca. 300 publikummer.

Derudover kommer der en kammermusiksal samt en rytmisk sal. Kulturhuset rummer også undervisningslokaler, restaurant, bar/lounge, kontorer, mødelokaler, kantine, et kollegie, et supermarked samt p-kælder. En særlig rundvisning lige inden dørene slås op for publikum i foråret 2017.

Arrangementet finder sted tirsdag den 8. november kl. 17.00 - 18.30 ca.
Mødested: Ved Odense Koncerthus’s indgang, Claus Bergs Gade 9, 5000 Odense C
Tilmelding senest fredag den 4. november. Begrænset deltagerantal - princippet er først til mølle! Maks. 30 personer

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. FAB og Fynske Planlæggere har indgået aftale med IDA om, at tilmelding til de fynske arrangementer kan ske via IDA’s arrangementsoversigt. Alle (også evt. ledsagere) skal tilmeldes via ida.dk/event/319579. På www.ida.dk skal du oprette dig som bruger første gang, du vil tilmelde dig et arrangement hos Fynske planlæggere. Herefter er du oprettet som bruger, og skal bare logge ind på siden med dit brugernavn og password næste gang, du vil tilmelde dig et arrangement.

Har du spørgsmål om arrangementet, kan du kontakte Karina Jensen på
kj@svendborgfjernvarme.dk.
Se mere på www.odeonodense.dk

Tir, 2016-10-25 16:00

medium_2016Klimabyen.JPGMiddelfart Kommune har en ambition om at skabe et klimalaboratorium i området ved Middelfart. Hjørnestenen i denne ambition er en række konkrete projekter i Middelfart by.

Projektet er samlet under navnet ”Klimabyen” og er et 45 ha stort byområde med blandet bebyggelse. Delprojekterne er bl.a. Klimahaven ved Skovgades plejecenter, Vandvejen i Søndergade og endelig Klimahavnen ved hele Middelfart havnefront.

Vi får en gennemgang af de mange projekter af en medarbejder fra Klimabyen, og efterfølgende går vi en tur i byen og ser på de klimaløsninger der allerede står færdige eller er under anlæg.

Arrangementet finder sted tirsdag den 25. oktober kl. 16.00 - 18.00 ca.
Mødested: I skolegården på Vestre Skole, Søndergade 41, 5550 Middelfart.
Tilmelding senest fredag den 21. oktober. Begrænset deltagerantal - princippet er først til mølle! Maks. 25 personer.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. FAB og Fynske Planlæggere har indgået aftale med IDA om, at tilmelding til de fynske arrangementer kan ske via IDA’s arrangementsoversigt. Alle (også evt. ledsagere) skal tilmeldes via ida.dk/event/319577. På www.ida.dk skal du oprette dig som bruger første gang, du vil tilmelde dig et arrangement hos Fynske planlæggere. Herefter er du oprettet som bruger, og skal bare logge ind på siden med dit brugernavn og password næste gang, du vil tilmelde dig et arrangement.

Har du spørgsmål om arrangementet, kan du kontakte Jørgen Knudsen på jorgen.knudsen@middelfart.dk
Se mere på www.klimabyen.dk

Tir, 2016-10-11 19:00 - 21:00

paragraf.jpegSå kom forslaget til ny planlov – som nu er i høring – 4 uger og ikke en jente mere!!! Kom og bidrag til FAB´s høringssvar: Tirsdag d. 11. oktober i Kigkurren 8 M 4. sal , København kl. 19-21

Fab lægger op til debat og faglig drøftelse:
- Er forslaget en modernisering af loven eller kun et vækstværktøj og kan man vækste på baggrund af loven?
- Hvad betyder det for borgerinddragelsen – og demokratiet?
- Nye dispensationsregler – og hvilke konsekvenser har dette?
- Hvad sker der på detailhandel området?
- Hvad betyder det for vores fælles værdier – naturen og kysterne?
- Og hvordan har argumentation for den nye planlov været?

Se invitation her og tilmeld jer til debatmødet senest mandag d. 10 okt. på post@fabnet.dk

Vi hører gerne jeres mening ..
Vi har startet debatten og følg den på Fab´s Facebook – ligesom du kan se lovmaterialet her

Man, 2016-10-10 19:00 - 21:00

medium_paragraf_0.JPGSå kom forslaget til ny planlov – det er nu i høring. Kom og bidrag til FAB´s høringssvar: Mandag d. 10. oktober kl. 19-21.
MØDET AFLYSES PGA. FOR FÅ TILMELDINGER!

FAB lægger op til debat og faglig drøftelse:
- Er forslaget en modernisering af loven eller kun et vækstværktøj og kan man vækste på baggrund af loven?
- Frit slag i bolledejen i landzonen?
- Hvad betyder det for borgerinddragelsen – og demokratiet?
- Nye dispensationsregler – og hvilke konsekvenser har dette?
- Hvad sker der på detailhandelsområdet?
- Hvad betyder det for vores fælles værdier – naturen og kysterne?
- Og hvordan har argumentation for den nye planlov været?

Mødet finder sted i Spilfabrikkens lokaler på Polymeren i Årslev: Stationsvej 69, 5792 Årslev - det er nemt - både med bil fra motorvejen og tog!

Tilmeld jer til debatmødet senest søndag d. 9 okt. til jjweisser@gmail.com

Vi hører gerne jeres mening ..

Vi har startet debatten og følg den på Fab´s Facebook – ligesom du kan se lovmaterialet her

Tor, 2016-09-08 00:00 - Søn, 2016-09-11 23:30

manchester-england-harbour_0.jpgFAB vil på se nærmere på 2 tidligere industribyer – Manchester/Liverpool og deres udfordringer/muligheder med at transformere centralbeliggende og udtjente industri- og havneområder.

Både Manchester og Liverpool har i deres storhedstid som industribyer været afhængige af vandet som transportvej, for placering af store lagerbygninger og industri. Nu er industrien flyttet ud. De store industri- og lagerbygninger har stået tomme siden 80 – 90 érne. De seneste 15 – 20 år har disse arealer været i fokus ikke mindst som attraktive arealer til ny byudvikling med både boliger og erhverv. Men byudviklingen har også medført tætte byområder. Hvordan sikres grønne områder, og hvor meget betyder denne industri-kulturarv for byudviklingerne i de to byer? Og har byerne problemer med at tiltrække nye investeringer og en befolkning som kan bidrage til transformationen? Hvad er byens strategier og ambitioner, og hvor bevæger denne transformation hen? FAB vil kombinere møde (-r) med lokale planlæggere/ kontaktpersoner og få svar på spørgsmålene og besigtige konkrete omdannelsesområder.

FAB arbejder på at få kontakter til konkrete instanser som kan hjælpe os med planlægningen af turen og har pt. kontakt både til kommunen og universitetsverdenen.

Se invitation/teaser til studieturen her og sæt kryds i kalenderen - det bliver som altid spændende! 8. - 11. september 2016