Arkiv

Høringssvar forslag til modernisering af planloven okt. 2016
Bestyrelsens høringssvar kan ses her

Høringssvar forslag til lov om nyt planklagenævn sept 2016
Bestyrelsens høringssvar kan ses her

Regnskab 2015 / Budget 2016 efter generalforsamling
Kan ses her

Generalforsamling 2016
Referat fra Generalforsamling 2016
Regnskab 2015
Forslag til Budget 2016>
Kontingentændringer 2016

Formandens beretning 2016
Fremtidig virksomhed

Generalforsamling 2015
Se referat her
Se formandens beretning her
Se regnskab 2014 her
Se budget 2015 her

Årskonference 2015: Bymidten midt i byen
Oplæg fra årskonferencen kan ses herunder i PDF format.
Claus Ravn
Hans Thor Andersen
Jeanette Ishi Lehn
Louise Tarp

Generalforsamling 2014
Referat fra generalforsamling kan ses her
Regnskab fra 2013 kan ses her

Powerpoints fra debataften om Trængselskommisionen jan 2014
Mads Monrad Hansens oplæg
Anders Windfeldt Jensens oplæg

Ekstra ordinær Generalforsamling 2013
Referat fra ekstra ordinær generalforsamling 2013 kan ses her
Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling 2013 ses her

Generalforsamling 2013
Referat 2013 kan ses her
Budget 2013 kan ses her
Indkaldelse kan ses her
Formandens beretning kan ses her
Forslag til vedtægtsændringer kan ses her

Generalforsamling 2012
Refrat fra årets generalforsamling kan ses her
Indkaldelse og dagsorden kan ses her
Formandens beretning kan ses her
Forslag til vedtægtsændringer kan ses her

Generalforsamling 2011
Dagsorden ses her
Beretning ses her
Regnskab for 2010 ses her
Forretningsplan ses her
Resultat og balance ses her
Regnskab for studietur 2010 ses her
Årsmøderegnskab 2010 ses her
Revisorerklæring ses her

Nyhedsbreve
November 2011

Referater fra generalforsamlinger

2010 Referat
2009 Referat
2008 Referat

Oplæg fra diverse arrangementer
Julearrangement 8.12.2011
Oplæg om trængselsafgifter af Mads Monrad Hansen og Jarl Zinn (Center for Byudvikling i Københavns Kommune) her